Employer brand (E-brand) og Employer branding

Employer brand (E-brand) og Employer branding

Employer branding er virksomhedens arbejde med at markedsføre sig som en attraktiv arbejdsplads. Dette arbejde kræver aktiv deltagelse af ledelsen, HR, kommunikationsfolk m.fl.

At skabe et attraktivt E-Brand er en kompleks opgave. Der er ikke er frit valg på alle hylder.
Virksomhedens kultur i bred forstand må man være ærlig omkring. Man skal også afdække, hvordan virksomhedens / institutionens aktuelle E-Brand opfattes, og hvordan Winning Positions ser ud hos dem, som man vil tiltrække (f.eks dataloger, ingeniører, programmører, rustfrit-stål-svejsere). – Winning Positions kan også variere med alder, køn og geografi.

Employer brand’et er opfattelsen af virksomheden som arbejdsgiver hos både egne medarbejdere, potentielle medarbejdere (målgrupper) og influenter. Alle virksomheder har et Employer Brand uanset om de arbejder med det eller ej. – Men vil man tiltrække dygtige medarbejdere i en tid med kamp om de bedste medarbejdere, så er man tvunget til at få en skarp profil på det vi kalder Winnings Positions. Dvs. de arbejdsgiver-positioner, som de attraktive jobsøgere er tiltalt af.

Generelt er Winning Positions for højtuddannede i 2019 (ifølge en Ballisager undersøgelse):

 • At man kan dygtiggøre sig hos virksomheden (62%)
 • At man får gode kolleger i virksomheden (62%)
 • At gode værdier efterleves i virksomheden (44%)


Sådan samarbejder Aalund med virksomheder / institutioner om Employer Branding


FORARBEJDE

Aalund gennemfører i samarbejde med ledelsen, HR og kommunikationsafdelingen en række forstudier:

 

1. Topledelsen

Ved individuelle møder eller fællesmøde afdækkes ledelsens:

 • Opfattelse af nuværende Employer Brand
 • Vurdering af muligheder / hindringer for tilpasning
 • Ønsker om retning / indhold i nyt / justeret Employer Brand

 

2. Linjechefer (og andre chefer)

 • Opfattelse af nuværende Employer Brand
 • Involvering i justeret E-Brand

 

3. Medarbejdere

 • Opfattelsen af E-Brand
 • Eventuelt specifikke målgrupper
 • Tillidsmænd

 

4. Tidligere medarbejdere

 • Opfattelsen af E-Brand
 • Eventuelt specifikke målgrupper

 

5. Potentielle nye medarbejdere

 • Opfattelsen af vores virksomheds/institutions E-brand
 • Eventuelt hos influenter/medier

 

I et samarbejde med ledelsen og HR udarbejdes et konkluderende notat på grundlag af de gennemførte studier 1-5.

 

Notatet bruges til at udarbejde virksomhedens:

 

A.    Branding strategy

Strategien fastlægger målet med E-brandingen, hovedvejene / hovedindholdet i det brand, som man tilstræber er få. Endvidere en kommunikationsplatform som alle kan referere til og anvende.

 

B.    Branding activities

Branding planen splittes i en intern og ekstern aktivitetsplan; herunder:

 • Employer advocacy (brug af medarbejderne selv som talerør)
 • Sociale media (Facebook / LinkedIn)
 • Website (skal afspejle de valgte E-brand værdier)
 • Jobannoncer (ditto)
 • Virksomhedsbesøg (faglige arrangementer for udvalgte faggrupper)
 • Uddannelsesinstitutioner (fx advokatfirmaer arbejder intensivt fra år 1 i jurastudiet)
 • Mentorships tilbydes studerende i ønskede målgrupper

 

Aalund tilstræber at lave effektmålinger på E-brandingen hver 6. måned. Dette sker for at sikre, at der er en effekt – og i den ønskede retning. Endvidere bruges effektmålingsresultatet til justere på branding-aktiviteterne. – Endelig kan effektmålingsresultatet forventeligt understøtte selve rekrutteringsarbejdet. Hvis virksomheden fx har sat sig på Winning Positions hos bestemte faggrupper kan dette offentliggøres og give en selvforstærkende virkning.