Case Grundfos

Grundfos

Utveckling av Alphapumpen & Employer Branding

Fallet i korthet

Utveckling av Alphapumpen

De första Grundfospumparna för privata hem med någon form av kontroll var Alphapumpen. Avsikten var att förbättra energieffektiviteten. De nya pumparna skulle helst komma in på marknaden snabbare än tidigare, eftersom livslängden för en ny pump sjönk snabbt. Trögheten hos grossister och VVS-installatörer som valde det säkra och välkända gav upphov till viss oro. – Därför ville man ha råd om både kommunikationshinder och behovet av justering av produktegenskaper.

Employer Branding

Under perioder med mycket låg arbetslöshet i allmänhet och speciellt för ingenjörer kommer företag med huvudkontor långt ifrån större städer att få rekryteringsproblem.
Grundfos ville därför ha vägledning om vilken Employer Branding som var önskvärd och möjlig för att locka nya anställda till Bjerringbro.