Case Grundfos

Grundfos

Utvikling av Alpha pumpen & Employer Branding

Caset kort fortalt

Utvikling av Alpha pumpen

De første Grundfos pumpene til private hjem med en viss form for styring var Alpha pumpen. Intensjonen var å forbedre energieffektiviteten. De nye pumpene ønsket å komme raskt inn på markedet og raskere enn før, fordi levetiden til en ny pumpe var hurtig fallende. Treghet hos grossister og rørleggere som valgte det sikreste og mest velkjenet, ga grunn til en viss bekymring. – Derfor ble det søkt råd om både kommunikasjonsbarrierer og behovet for å justere produktegenskaper.

Employer Branding

I perioder med svært lav arbeidsledighet generelt, og spesielt for ingeniører, vil selskaper med hovedkvarter langt vekke fra større byer oppleve rekrutteringsproblemer.
Grundfos ønsket dermed veiledning om hvilken type Employer Branding som ville vært ønskelig og mulig i forhold til å trekke ansatte til Bjerringbro.