Case Louis Poulsen

LOUIS POULSEN

Nytt koncept för försäljarhantering

Fallet i korthet

En ny försäljningsledning var i tvivel om den rätta strategin och den rätta prestandan i säljstyrkan. Genom interna och externa studier utvecklades nya koncept för säljarnas arbete.