Case Falck/Baltica

FALCK/BALTICA

Hälsokoncept södra Spanien

Fallet i korthet

Falck-Baltica ville ha marknadsbaserad rådgivning om utvecklingen av ett omfattande hälsokoncept för utländska invånare på Solkusten. Rådgivningen skulle användas för att utveckla koncept för medicinsk praxis, operationer, sjukhusvistelser, medicinsk transport/utryckning, stöldskydd, försäkring etc.