Case Dancall

DANCALL

Framtidsstudie - Europa

Fallet i korthet

Danmarks största tillverkare av danska mobiltelefoner startades med en tidig teknik för mobiltelefoner (NMT) främst för näringslivet. Priserna var 6000-7000 DKK fritt fabrik. Försäljningschefen var osäker på framtida mobiltelefoner; den nya GSM-tekniken och EU:s regler för mobiltelefoni; inklusive lagstiftning om subventionering av apparater. – En internationell expertpanel ingick i vår Delphi-studie. – Rådgivningen förutsåg bl.a. att spridningen av mobiltelefoner till konsumentmarknaden inom 3-5 år skulle innebära detaljhandelspriser i en nivå på 3000 DKK eller lägre.