Marie Ravn Salicath

Marie Ravn Salicath

Områder af ekspertise: Drift og udvikling af research centrene i Århus, København og Oslo
Speciale: Planlægning og styring af researchprojekter

 
Faglig profil

Marie Ravn Salicath er uddannet antropolog fra Århus Universitet, med specialisering i blandt andet organisations-, innovations- og erhvervsantropologi.
Har arbejdet med telefoninterview, research og produkttest i Rambøll og andre virksomheder under sin uddannelse, og har efterfølgende arbejdet med projektdesign, projektledelse, feltarbejde, analyse og formidling af projekter om erhvervsidentitet og erhvervsudvikling.
Har arbejdet som souschef i researchafdelingen hos Aalund siden 2018.

Varetager en række ledelsesopgaver og kundeprojekter, der tilsammen giver en god forretningsmæssig indsigt.

Varetager opgaver med antropologi sammen med konsulenter hos Aalund med erfaring indenfor området. Aalund har udviklet sit eget koncept indenfor antropologisk metode. Grundlæggende bruges der interview, registreringer / fotos / video og observationer on site samt geninterview. I de forskellige faser afsøges det latente via forskellige indgangsvinkler. Og sluttelig er den analyserende del og idéudviklingen et centralt område i Aalund.