Case Martin Gruppen

MARTIN GRUPPEN

Turn around og gjenoppbygning

Caset kort fortalt

Oppfinneren bak danske røykmaskiner og lysmaskiner mm. til diskoteker, teatre, og shows var i konkursfare for annen gang. Selskapets statsautoriserte revisor så mye potensial både i eieren og produktområdet. Derfor ble Aalund kontaktet for å skape en løsning og overta ledelsen for en periode. Det ble inngått avtaler med kreditorer, banker, underleverandører, ombygging av bokføring, nye produkter utviklet, solgt ut av lager, lukkede avdelinger, og ansatt en ny selger. Selskapet ble splittet opp i tre selskaper; Holding, utvikling og salg/produksjon. Etter to år var selskapet lønnsomt og i god fremgang.