Case Velux

VELUX

Kjøp av Faber Gardiner

Caset kort fortalt

Velux konsernet ønsket å kjøpe relaterte selskaper. Da Faber (gardiner/persienner) gikk inn i forhandlinger om salg, ble Aalund bedt om å utføre en Market Due Diligence. Dette inkluderer vurdering av kunder, trender, markedsposisjon, etc.