Case NKT Enkotec

NKT Enkotec

Utvikling av maskiner

Caset kort fortalt

Utviklingsdirektøren ønsket å designe maskinen via nye, primærdata fra markedet samt- en løpende markedstest under selve byggefasen. Kundene var skrueprodusenter world wide. Konsept- og kjøpstester ble utført i Tyskland og USA – allerede i prototypefasen ved hjelp av videoer.