Hvor stor en påvirkning får bæredygtighedsbølgen?

Hvor stor en påvirkning får bæredygtighedsbølgen?Bæredygtighed som begreb er kommet for at blive. Det har igangsat et ”forandringsprojekt” i erhvervslivet og samfundet. Større end vi hidtil har tænkt. Det er ikke et CSR-projekt. Det ligner en massiv forandring af forretningsmæssige aktiviteter.

”Projektet” gik lidt i stå, da Corona tog de ledelsesmæssige ressourcer i 2020. Folketing har i 2020 skabt lovgivning, der med gulerod/stok og lidt penge sætter nogle rammer.

Det helt afgørende ryk skal dog komme fra ledelserne i virksomheder og offentlige institutioner. Uden deres involvering bliver bæredygtighed kun en ”papirtiger”.

Alle seriøse virksomheder skal have ”bæredygtighed” indarbejdet i deres DNA, strategi mv. – Det rækker ikke med ”et projekt” eller et tyndt lag ”bæredygtigheds-lak”.

De fleste er her i 2020-2021 søgende. De 13 rapporter fra Klimapartnerskaberne har retninger, elementer og rammer. Men der mangler konkrete løsninger og vel også temmelig meget nytænkning – idéskabelse?

En innovation der kan tage mange former. Det er ikke kun teknisk innovation, men i høj grad strategisk og konceptuel innovation, der skal danne grundlaget for de fremtidige vindere i alle brancher.

HVOR LANGT ER I KOMMET MED JERES FORRETNING? Måske vi kan hjælpe?