Analyse afslører: Intern kommunikation i krise

Analyse afslører: Intern kommunikation i krise

Budskaber når ikke modtagerne, siger 60 procent af de adspurgte HR-chefer i Aalunds seneste analyse af intern kommunikation i større danske virksomheder og kommuner. Covid 19 epidemien har forværret situationen, og det er gået ud over sammenhængskraften.

Intern kommunikation når frem til under halvdelen af modtagerne

Selv om virksomheder og offentlige organisationer tilfører flere ressourcer til den interne kommunikation, så er vurderingen blandt HR-chefer, som er ansvarlige for intern kommunikationen, at mange budskaber ikke når målgruppen. Det viser Aalunds omfattende interviewundersøgelse af den interne kommunikation i større private og offentlige virksomheder samt kommuner.

Hele 60 procent af HR-cheferne i undersøgelsen mener, at kommunikationen ofte eller meget ofte ikke når frem til de relevante personer.

Af svarene i undersøgelsen fremgår det, at mange ikke får læst deres mails, ikke selv opsøger information, ikke får læst tekster eller opfatter det samme budskab helt forskelligt alt efter deres forudsætninger.

Interviewundersøgelsen er gennemført fra november 2020 til januar 2021 og afspejler dermed også de ekstra udfordringer, som Covid 19 epidemien har givet på dette felt i kraft af de mange hjemsendte medarbejdere.
 
Internt kommunikations setup kommer til kort på hjemmekontoret

Den markante vækst i antallet af hjemmearbejdende har haft så stor betydning for den interne kommunikation, at hele 90 procent af respondenterne i undersøgelsen har haft behov for at foretage ændringer af den.

Mange organisationer har oplevet mangler i deres eksisterende setup, fordi de daglige arbejdsdialoger har udgjort en væsentlig del af informationsflowet, og det øvrige setup ikke har kunnet understøtte hjemsendte i tilstrækkeligt omfang. Ikke mindst er lysten til at søge information på intranettet dalet betragteligt hos de hjemsendte.
Det er gået ud over sammenhængskraften i virksomhederne, vurderer 60 procent af HR-cheferne.
 
Intern kommunikation ses sjældent i et strategisk perspektiv

Intern kommunikation i større organisationer er en kompleks opgave, som kræver et tæt samarbejde mellem direktion, HR, medarbejdere og kommunikationsafdeling for at lykkes.
Her peger undersøgelsen på, at samarbejdsmodellen, som benyttes i denne sammenhæng – Den Interne Kommunikations Diamant – ikke er særlig erkendt og udbredt. Generelt synes direktionen at undervurdere og nedprioritere intern kommunikation.

Derfor er kun få organisationer nået til at arbejde med intern kommunikation på et strategisk niveau. Det vil sige, hvor aktiviteten opfattes som en vigtig parameter for produktivitet og bundlinje. Over halvdelen af virksomhederne arbejder med intern kommunikation på et operationelt niveau. 30-40 procent på et taktisk.

”Det er naturligvis et problem for den interne kommunikation, at den kun har strategisk bevågenhed i anslået 5-10 % af virksomhederne og dermed ikke er forankret i virksomhedens strategi og benyttes til at fremme denne,”

kommenterer John Aalund, der er administrerende direktør i analyse- og konsulentvirksomheden Aalund.

skrevet af Morten Bøcker

 

Vil du styrke jeres interne kommunikation?
Kontakt os, så hjælper vi dig!
Tlf. 87 31 09 09 eller e-mail på contact@aalund.com


Download hele rapporten her

Download pdf