Hvordan laver du en markedsanalyse af høj kvalitet? no. 6 of 6 – Planlægning og styring

Hvordan laver du en markedsanalyse af høj kvalitet? no. 6 of 6 – Planlægning og styring

Faktor 6 = Planlægning og styring

Tidligere er gennemgået de 5 primære faktorer, der bestemmer en markedsanalyses kvalitet.

Figuren her er et værktøj til planlægning og styring af en high quality markedsanalyses gennemførelse.

Venstre siden viser steps i dataindsamling og rapport. Nederst til venstre en checkliste over fejlkilder / kvalitetsparametre.

Højre siden viser de steps, som en leder / din organisation skal igennem for at få udbytte af markedsanalysen. For at der rent faktisk bliver et udbytte af projektet, skal der tages højde for de punkter, der er angivet for neden. Man skal forholde sig grundigt til højre-siden, før man planlægger venstre-siden.

Summa summarum: High quality markedsanalyser er langt fra nice-to-know eller vi må se, hvad der-kommer-ud-af-det. High quality skal gøre det let at gå til actions, der giver effekt på bundlinien.

 

John Aalund