Hvordan laver du en markedsanalyse af høj kvalitet? nr. 1 af 6 – Svarprocenten

Hvordan laver du en markedsanalyse af høj kvalitet? nr. 1 af 6 – Svarprocenten

Faktor 1 (= svarprocenten i den stikprøve, der anvendes).

Der er 5 primære faktorer, der bestemmer en markedsanalyses kvalitet.

Nedenfor vises betydningen af svarprocenten.

BilHuset har 400 værkstedskunder

  • Direktøren vil gerne have styr på, om erhvervskunderne er tilfredse.
  • Du laver en stikprøveundersøgelse på 10 værkstedskunder.
  • De 10 udvalgte bedes svare på et webskema.
  • Der er 3 svarmuligheder: utilfreds-tilfreds-meget tilfreds.


Ovenstående eksempel viser:

  • at svarprocenten er en helt afgørende faktor i en undersøgelses kvalitet
  • den sande situation er HER, at kundetilfredsheden er meget dårlig
  • kun survey 3 med en svarprocent på 60% er i nærheden af den sande situation
  • uden en høj svarprocent kan man ALENE udtale sig om stikprøven og ej om BilHusets kunder


Bemærk: ”
Netto A minus C i %” svarer til det, man kalder NetPromotorScore (NPS)

Bemærk: Ovenstående har intet med stikprøveusikkerhed at gøre. Eller andre metodefejl. Det drejer sig KUN om non-response bias (fejl) foranlediget af lave svarprocenter. Der er flere veje til at skaffe sig en høj svarprocent – et meget vigtigt tiltag.

Stikprøveusikkerhed og andre metodefejl giver vi gode checklister til i de kommende uger på Aalunds Blog om B2B research og business. Og de 4 resterende kvalitetsfaktorer, der skiller  ”junk-analyser” fra markedsanalyser.

 

John Aalund
26. februar 2018