Lön & löneskala

B2B-löneskala för intervjuare i Danmark

A. Man placeras på löneskalan efter 14 dagars anställning.

B. Lönen kan justeras upp eller ner eller fortsätta oförändrad baserat på föregående månads prestation

C. Styrparametrarna är olika för de tre typerna av intervjuare:

 • high-end
 • high-performing
 • well-trained

 

HIGH-END:                       150 DKK -> 160 DKK -> 170 DKK

 • Särskilda kompetenser (t.ex. för dialog)
 • Effektivitet (t.ex. antal intervjuer per timme / hög svarsprocent; närvaro etc.)
 • Volym per månad (antal levererade intervjuer per månad)
 • Hjälpsamhet (t.ex. kollegor, team eller generellt)

 

HIGH-PERFORMING:    140 DKK -> 150 DKK

 • Volym per månad (antal levererade intervjuer per månad)
 • Svarsprocent
 • Antal intervjuer per timme (i förhållande till projekttyp)
 • Hjälpsamhet (t.ex. kollegor, team eller generellt)

 

WELL-TRAINED:             110 DKK -> 115 DKK -> 120 DKK -> 125 DKK -> 130 DKK

 • Volym per månad (antal levererade intervjuer per månad)
 • Svarsprocent
 • Antal intervjuer per timme (i förhållande till projekttyp)
 • Hjälpsamhet (t.ex. kollegor, team eller generellt)

 

COACH-TILLÄGG:          5 DKK per timme

 

KURS:                                110 DKK (max. 50 timmar)


 

-->