CSR

CSR - Aalunds samhällsansvar

Som företag vill vi bidra till en bättre värld genom att att hjälpa människor i nöd. Därför har vi, genom åren, sammanlagt skänkt mer än 1,5 miljoner kr till biståndsorganisationer. Bidragen har kommit från oss, våra medarbetare samt från näringslivsjournalister som deltar i PR Barometer.

Aalunds gåvor till bistånd

Under 2020 har vi donerat 100 310 DKK till Läkare utan gränser.

Danmark
Läkare utan gränser: 39.200 DKK

Norge
Läkare utan gränser: 52.400 NOK

Sverige
Läkare utan gränser: 33.300 SEK