CSR

CSR - Aalunds samhällsansvar

Som företag vill vi bidra till en bättre värld genom att att hjälpa människor i nöd. Därför har vi, genom åren, sammanlagt skänkt mer än 1,6 miljoner kr till biståndsorganisationer. Bidragen har kommit från oss, våra medarbetare samt från näringslivsjournalister som deltar i PR Barometer.

Aalunds gåvor till bistånd

Under 2022 har vi donerat 55 800 DKK till Läkare utan gränser.

Danmark
Läkare utan gränser: 26 400 DKK

Sverige
Läkare utan gränser: 29 400 SEK