CSR

CSR - Aalunds samhällsansvar

Som företag vill vi bidra till en bättre värld genom att att hjälpa människor i nöd. Därför har vi, genom åren, sammanlagt skänkt mer än 1,6 miljoner kr till biståndsorganisationer. Bidragen har kommit från oss, våra medarbetare samt från näringslivsjournalister som deltar i PR Barometer.

Aalunds gåvor till bistånd

Under 2021 har vi donerat 84 205 DKK till Läkare utan gränser.

Danmark
Läkare utan gränser: 41 600 DKK

Norge
Läkare utan gränser: 33 200 NOK

Sverige
Läkare utan gränser: 27 600 SEK