Lønn & lønnbetingelser

B2B-lønnskala for intervjuere i Oslo

A. Man plasseres på lønnskalaen etter 14 dages ansettelse.

B. Lønnen kan reguleres opp eller ned eller fortsette uendret etter foregående måneds performance.

C. Reguleringsparametrene er forskjellige for de tre typer intervjuere:

 • high-end
 • high-performing
 • well-trained

 

HIGH-END:                        170 NOK -> 180 NOK -> 190 NOK

 • Særlige kompetanser (f.eks. til dialog)
 • Effektivitet (f.eks. antall intervju per time/høy svarprosent; fremmøte o.l.)
 • Volumet per måned (antall intervju levert per måned)
 • Hjelpsomhet (f.eks. kolleger, team eller generelt)

 

HIGH-PERFORMING:      160 NOK -> 170 NOK

 • Volumet per måned (antall intervju levert per måned)
 • Svarprosent
 • Antal intervju per time (i forhold til prosjekttype)
 • Hjelpsomhet (f.eks. kolleger, team eller generelt)

 

WELL-TRAINED:               150 NOK -> 155 NOK -> 160 NOK

 • Volumet per måned (antal intervju levert per måned)
 • Svarprosent
 • Antal intervju per time (i forhold til projekttype)
 • Hjelpsomhet (f.eks. kolleger, team eller generelt)

 

KURS:                                    150 NOK (max. 50 timer)

COACHTILLEGG:               5 NOK per time

PENSSJONSSTILLEGG:  2%

-->