CSR

CSR - Aalunds sosiale ansvar

Som bedrift vil Aalund gjerne gjøre en forskjell ved å ta sosialt medansvar og hjelpe mennesker i nød. Gjennom årene har Aalund derfor videreformidlet knapt 1,6 million kroner til ulike veldedighetsorganisasjoner. Dette er midler som er donert av bedriften selv og av medarbeidere og næringslivsjournalister i Norden.

Aalunds donasjoner

I 2022 har vi doneret 55.800 DKK til Leger uten grenser.

Danmark
Leger uten grenser: 26.400 DKK

Sverige
Leger uten grenser: 29.400 SEK