Sisäinen viestintäpäällikkö

Sisäinen viestintäpäällikkö

ICM on sisäisen viestinnän kysely, jonka tulokset toimitetaan tehokkaan ja käyttäjäystävällisen verkkotyökalun kautta, jonka tarkoitus on selkeästi havainnollistettu, eli sisäisen viestinnän virtaviivaistaminen resurssien oikeaa käyttöä varten.

ICM toteutetaan verkossa sekä työntekijöiden että esimiesten kanssa. Kyselyssä on useita keskeisiä teemoja lähtökohtana, mutta se voidaan mukauttaa yrityksen ainutlaatuisiin tarpeisiin.

Näemme seuraavat teemat keskeisenä sisäisessä viestinnässä:

  • Sisäinen viestintä kokonaisuudessaan
  • Ylimmän johdon viestintä
  • Johtajien viestintä
  • Yrityksen strategia ja tavoitteet
  • Muutosprojekti yrityksessä

Vaikutusindeksi osoittaa organisaation tehokkuuden ja säästöpotentiaalin.


 

-->

Share
Share
Tweet