Organisaation vuoropuhelu

Organisaation vuoropuhelu

Organisaatiodialogi on täysin uusi tapa työskennellä työntekijöiden tyytyväisyyden parissa.

Tyytyväisyystutkimus toteutetaan tyypillisesti työntekijöiden tyytyväisyyden arvioinnin muodossa, jossa jokaiselle parametrille annetaan tietty painoarvo, joskus tiukasti määritellyn mallin puitteissa, joka tarjoaa vain vähän mahdollisuuksia mukauttaa yksittäisiä asiakkaita.

Organisaatiodialogissa tavoitteena on kuunnella työntekijöitä ja johtajia prosessissa, joka perustuu verkkovuoropuheluun ja jossa painopiste on myöhempään toimintasuunnitelmaan.

Organisaatiodialogi säästää organisaation johtajilta ja erityisesti henkilöstöosastolta satoja työtunteja verrattuna perinteiseen henkilöstötyytyväisyystutkimukseen.

Organisaatiodialogi on kehitetty mukautumaan yksilöllisten asiakkaiden tarpeisiin.

 


 

-->

Share
Share
Tweet