Løn & lønpakker

B2B-lønskala for interviewere Danmark

A. Man indplaceres på lønskalaen efter 14 dages ansættelse.

B. Lønnen kan reguleres op eller ned eller fortsætte uændret efter foregående måneds performance

C. Regulerings-parametrene er forskellige for de tre typer interviewere:

 • high-end
 • high-performing
 • well-trained

 

HIGH-END:                       150 DKK -> 160 DKK -> 170 DKK

 • Særlige kompetencer (fx. til dialog)
 • Effektivitet (fx antal interview per time / høj svarprocent; fremmøde o.l.)
 • Volumen per måned (antal interview leveret per måned)
 • Hjælpsomhed (fx kolleger, team eller generelt)

 

HIGH-PERFORMING:     140 DKK -> 150 DKK

 • Volumen per måned (antal interview leveret per måned)
 • Svarprocenter
 • Antal interview per time (i forhold til projekttype)
 • Hjælpsomhed (fx kolleger, team eller generelt)

 

WELL-TRAINED:              110 DKK -> 115 DKK -> 120 DKK -> 125 DKK -> 130 DKK

 • Volumen per måned (antal interview leveret per måned)
 • Svarprocenter
 • Antal interview per time (i forhold til projekttype)
 • Hjælpsomhed (fx kolleger, team eller generelt)

 

COACH-TILLÆG:            5 DKK per time

 

KURSUS:                           110 DKK (max. 50 timer)

 


 

-->